Title_left TIN TỨC - SỰ KIỆN Title_right
Tin tức
Line_short
Sự kiện
Line_short
Phong trào thi đua  ::  LĐLĐ Tỉnh Điện Biên: Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn những tháng đầu năm 2011

Năm 2011, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, năm diễn ra bầu cử HĐND các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII; năm thứ ba triển thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW, Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân VN thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH” và kỷ niệm 125 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Đây cũng là năm tổ chức Công đoàn đánh giá, sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội X Công đoàn Việt Nam; kỷ niệm 82 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên Hội nghị tuyên truyền bầu cử Đại biểu quốc hội

Thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn, ngay từ đầu năm các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XI, Bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ (2011-2016); LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản của trung ương, của tỉnh về Bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp cho 60 các đồng chí là Chủ tịch, phó Chủ tịch các Công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc và toàn thể cán bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh.
Phối hợp với Mặt trận tổ quốc tổ chức tiếp xúc cử tri là cán bộ công đoàn với đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh, nhiều cử tri tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị về những khó khăn trong hoạt động tại các doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp, về thực hiện chế độ chính sách liên quan đến CNVCLĐ ... chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền tháng công nhân gắn với các ngày Lễ, ngày kỷ niệm lớn trong tháng 4 và tháng 5, tuyên truyền các  hoạt động của CNVCLĐ và tổ chức công đoàn, biểu dương gương điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất; tổ chức các gặp gỡ, giao lưu, đối thoại với đoàn viên, CNLĐ, tổ chức thăm hỏi CNLĐ bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong CNVCLĐ.
Tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa X về “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, thực hiện Cuộc vận động “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở", cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đăng ký cơ quan đơn vị văn hóa năm 2011, đạt 85%. Các cấp công đoàn tuyên truyền đến 100% CNVCLĐ thực thiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội gắn với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ và công tác phống chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông. trong CNVCLĐ năm 2011.
Phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011, thi đua lập thành tích " Mừng đảng, Mừng xuân, Mừng đất nước đổi mới", Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XI, Bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý I và Quý II/2011. Đợt 2 từ ngày 1/7/2011 đến ngày 31/12/2011, thi đua lập thành tích chào mừng 82 năm ngày thành lập công đoàn Việt nam và các ngày lễ lớn trong quý III, quý IV/2011.
LĐLĐ tỉnh tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2010. Kết quả, Tổng LĐLĐ tặng 5 cờ chuyên đề và toàn diện cho 5 tập thể; tặng bằng khen cho 12 tập thể và 19 cá nhân. Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba cho 02 tập thể; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 01 tập thể; UBND tỉnh tặng 1 cờ và 10 bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh tặng cờ toàn diện và cờ chuyên đề cho 08 tập thể; tặng bằng khen toàn diện cho 117 tập thể, 207 cá nhân; tặng bằng khen chuyên đề cho 56 tập thể, cá nhân.
Tăng cường công tác tham gia, kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền lợi của CNVCLĐ và các hoạt động xã hội, phối hợp với chủ doanh nghiệp giải quyết đảm bảo các chế độ chính sách về tiền lương, BHXH, BHLĐ, BHYT cho CNVCLĐ, với mức lương bình quân CNLĐ/tháng trong doanh nghiệp nhà nước là 2,5 triệu đồng, trong doanh nghiệp tư nhân là 3,8 triệu đồng, công ty cổ phần là 4 triệu đồng; Các doanh nghiệp đã thực hiện thưởng Tết Tân Mão cho CNLĐ với mức thưởng bình quân đạt 2,5 triệu đồng.
Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và Đại hội CNVCLĐ, hội nghị người lao động năm 2011; đến na, có 80% số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã tổ chức Đại hội CNVCLĐ, hội nghị người lao động; 680/910 cơ quan đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2011, các doanh nghiệp đã cơ bản xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; bổ sung nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị; kiện toàn và phát huy sức mạnh của Ban thanh tra nhân dân.
Triển khai thực hiện “Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ” lần thứ 13, tổ chức 28 lớp tập huấn, huấn luyện công tác BHLĐ cho 4.293 lượt người; treo 700 băng giôn khẩu hiệu, áp pích, 6000 tờ rơi,  ấn phẩm tuyên truyền; tổ chức khám sức khỏe cho 1.854 CNVCLĐ. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với liên ngành kiểm tra 10 doanh nghiệp, kết quả 7/10 đơn vị thành lập, kiên toàn hội đồng BHLĐ; 3/10 đơn vị thành lập được mạng lưới an toàn vệ sinh viên; 7/10 đơn vị xây dựng nội quy, quy chế liên quan đến công tác ATVSLĐ-PCCN; 10/10 đơn vị thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường; 4/10 đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; có 70 doanh nghiệp, cơ sở tự kiểm tra.
Công tác xã hội, LĐLĐ tỉnh  phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội quản lý, nguồn vốn vay từ quỹ Quốc gia giải quyết việc số dư nợ 920 triệu đồng, từ đầu năm đã thu hồi giải ngân cho 4 dự án hộ gia đình với số tiền 330 triệu đồng, tạo việc làm mới cho 30 lao động. Các cấp công đoàn đã tích cực tuyên truyền, vận động CNVCLĐ, các Doanh nghiệp đăng ký và tham gia ủng hộ các quỹ do LĐLĐ tỉnh và các tổ chức phát động với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng; ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị động đất sóng thần đến nay được 850.934.000 đồng, trong đó gửi về Quỹ xã hội "Tấm lòng vàng" lao động 77.840.000 đồng, còn lại chuyển về Hội chữ thập đỏ tỉnh.
Liên đoàn lao động tỉnh đã tổ chức thăm Chúc Tết, tặng quà 40 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thăm và trao 128 xuất quà cho CNVCLĐ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi xuất trị giá 300.000 đồng. Nhân dịp tháng công nhân và kỷ niệm 125 năm ngày Quốc tế lao động 1/5 LĐLĐ tỉnh thăm hỏi tặng quà 22 gia đình CNLĐ nghèo, mỗi gia đình 500.000 đồng. Tiếp tục triển khai chương trình nhà ở "Mái ấm công đoàn", hỗ trợ xây dựng và bàn giao 6 nhà ở cho CNLĐ nghèo, mỗi nhà hỗ trợ 15 triệu đồng.
Tiếp tục Kiện tòan bộ máy tổ chức, bầu bổ sung 32 ủy viên Ban chấp hành 6 LĐLĐ huyện và Công đoàn ngành và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Chỉ đạo các LĐLĐ huyện, thị ,công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội IX công đoàn tỉnh. Từ đầu năm tới nay, số đoàn viên công đoàn tăng 324 đoàn viên và số CĐCS tăng 8 CĐCS nâng tổng số CĐCS lên 980 CĐCS. Thành lập văn phòng tư vấn pháp luật từ ngày 01/4/2011. Tổ chức 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn cho 130 cán bộ CĐCS.
Trong những tháng đầu năm 2011, các cấp Công đoàn đã bám sát Nghị quyết Ban chấp hành Công đoàn cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương, của cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình công tác phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức tốt các phong trào thi đua trong CNVCLĐ; chế độ chính sách của CNVCLĐ được đảm bảo; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT diễn ra sôi nổi; các hoạt động xã hội được quan tâm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Nguồn: Theo Báo Lao Động

Back
Các tin khác
Arrow3 Bộ Y tế tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam: Tiếp tục phát động phong trào thi đua trong toàn ngành
Arrow3 Công đoàn TCTY Điện lực Miền Nam: Triển khai “Ngày, tuần, tháng không có tai nạn lao động”
Arrow3 Lực lượng vũ trang tỉnh Hoà Bình: Thi đua “Luyện giỏi, rèn nghiêm, ra quân quyết thắng”
Arrow3 Văn phòng Chính phủ đẩy mạnh phong trào thi đua
Arrow3 Nhiều doanh nghiệp nâng lương, phúc lợi