Title_left TIN TỨC - SỰ KIỆN Title_right
Tin tức
Line_short
Sự kiện
Line_short
Phong trào thi đua  ::  Công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội Hoạt động nền nếp, gắn với phong trào thi đua

Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PB-GDPL) Bộ Quốc phòng vừa đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2011 và triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hội đồng đã tham mưu giúp Bộ Quốc phòng ban hành Chỉ thị số 04/CT-BQP về việc triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trong quân đội; tổ chức biên soạn, in ấn, phát hành trong toàn quân 25.000 cuốn tài liệu PB-GDPL năm 2011; chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí quân đội thực hiện tốt việc tuyên truyền, PB-GDPL. Hướng dẫn các đơn vị tiếp tục xây dựng mô hình tuyên truyền, PB-GDPL; triển khai làm điểm tại 4 học viện, trường sĩ quan quân đội thực hiện Đề án 137 của Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo; rà soát, đề nghị Bộ Tư pháp công nhận và cấp thẻ báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương cho 56 đồng chí đang công tác trong quân đội. Các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, PB-GDPL với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, đạt chất lượng tốt.
Trong quý II-2011, Hội đồng Phối hợp công tác PB-GDPL Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đưa các hoạt động tuyên truyền, PB-GDPL vào nền nếp, gắn với phong trào thi đua ở đơn vị. Hội đồng Phối hợp công tác PB-GDPL các cấp tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy chỉ đạo học tập đầy đủ chương trình, nội dung, thời gian GDPL và các chuyên đề pháp luật năm 2011.

Nguồn: Theo QĐND

Back
Các tin khác
Arrow3 Huyện Thạch Thất Triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Arrow3 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội phát động thi đua năm 2011
Arrow3 Thi đua tiết kiệm, kiềm chế lạm phát
Arrow3 Đoàn thanh niên Ban Thi đua Khen thưởng TW phát động tháng thanh niên năm 2011
Arrow3 5 thành phố trực thuộc Trung ương giao ước thi đua năm 2011