Title_left TIN TỨC - SỰ KIỆN Title_right
Tin tức
Line_short
Sự kiện
Line_short
Tháng 8
Arrow3 Trao Giải thưởng “Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam” - Cúp EPA 2008.

Bộ Tài nguyên - Môi trường phối hợp Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã tổ chức lễ phát động và dự kiến trao Giải thưởng Cúp vàng “Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam” - EPA 2008 vào tháng 8/2008. Hồ sơ giải thưởng được ban tổ chức nhận từ tháng 4 đến hết tháng 7/2008.

Chi tiết