Title_left TIN TỨC - SỰ KIỆN Title_right
Tin tức
Line_short
Sự kiện
Line_short
Tháng 1  ::  Ban Thi đua khen thưởng TW ban hành Công văn số 35/BTĐKT

Ngày 7/01/2008, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đã ban hành Công văn số 35/BTĐKT gửi Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ, các ban Đảng và cơ quan Trung ương các đoàn thể, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty Nhà nước, các Tập đoàn kinh tế tổ chức triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị số 19 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008).

Back
Các tin khác
Arrow3 Trao giải thưởng Rồng Vàng năm 2007
Arrow3 Trao Giải thưởng Thương mại dịch vụ lần thứ I
Arrow3 Tin sự kiện tháng 1 năm 2009
Arrow3 Trao Giải thưởng Trí tuệ VN năm 2007
Arrow3 Tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Tổng cục Hậu cần - Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên