Title_left TIN TỨC - SỰ KIỆN Title_right
Tin tức
Line_short
Sự kiện
Line_short
Tháng 2  ::  Tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, CQ và ND tỉnh Gia Lai; Binh chủng Hóa học - Bộ QP.

Ngày 4/2/2008, Chủ tịch nước ký Quyết định số 147/2008/QĐ - CTN về việc tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai; ngày 18/2/2008, Chủ tịch nước ký Quyết định số 179/2008/QĐ - CTN về việc tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng, vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Back
Các tin khác
Arrow3 Tin sự kiện tháng 2 năm 2009