Title_left TIN TỨC - SỰ KIỆN Title_right
Tin tức
Line_short
Sự kiện
Line_short
Tháng 2
Arrow3 Tin sự kiện tháng 2 năm 2009

- Ngày 5/2, 46 thầy thuốc được trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú
- Sáu tập thể phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước theo Quyết định số: 56/QÐ- CTN và số 57/QÐ- CTN của Chủ tịch nước ngày 9/2.

Chi tiết
Arrow3 Tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, CQ và ND tỉnh Gia Lai; Binh chủng Hóa học - Bộ QP.

Ngày 4/2/2008, Chủ tịch nước ký Quyết định số 147/2008/QĐ - CTN về việc tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai; ngày 18/2/2008, Chủ tịch nước ký Quyết định số 179/2008/QĐ - CTN về việc tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng, vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Chi tiết