Title_left HỒ SƠ CHI TIẾT Title_right
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Xaylapthuongmai CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI
Trụ sở: Số 108- 110 Nguyễn Trãi- Quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 - 832 2322 / 839 8643 / 839 8642 / 835 5648
Fax:
08 - 839 8644
Email:
ctybmc@hcm.vnn.vn
Tổng giám đốc:
Nguyễn Văn Ngọc
BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH


Huân chương Lao động hạng Nhất.
Huân chương Lao động hạng Nhì.
Huân chương Lao động hạng Ba.