Title_left HỒ SƠ CHI TIẾT Title_right
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Logo CÔNG TY CP XI MĂNG PHÚ THỌ
Trụ sở: Thị trấn Thanh Ba, Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 - 885 310 / 885 438
Fax: 0210 - 884 023
Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Văn Nhường
Tổng Giám đốc: Triệu Quang Thuận

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

Huân chương Lao động hạng Ba năm 1984
Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1985
Huân chương chiến công hạng Ba năm 1997
Cờ thi đua, đơn vị dẫn đầu khối sản xuất vật liệu của UBND tỉnh Phú Thọ tặng 11 năm liên tục từ năm 1986 – 1996.
Huy chương vàng về Chất lượng cao ngành xây dựng Việt Nam năm 1991, 1992, 1994
Từ năm 1995 Công ty đã nhận phụng dưỡng 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Giải thưởng Chất lượng Việt Nam năm 1999
Được tặng 04 Huy chương Vàng chất lượng sản phẩm từ năm 1996 - 2000
Cờ thi đua “Đơn vị có phong trào thi đua xuất sắc nhất” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 1997 - 2001
Cờ thi đua của Trung ương Đoàn cho Đoàn thanh niên cơ sở năm 2001
Cờ thi đua của UBND tỉnh Phú Thọ tặng năm 1999, 2000, 2002.
Cúp sen Vàng năm 2002
Giải thưởng Bạch Thái Bưởi cho giám đốc Nguyễn Văn Nhường năm 2002
Giấy chứng nhận TCVN ISO 9001:2000/ISO 9001:2000
Huy chương Vàng Eximpo, Huy chương Vàng và Dấu hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao PHTC năm 2002
Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2003
Được tặng Cờ thi đua của Chính phủ Năm 2001, 2005
Giải thưởng Siêu cúp Thương hiệu mạnh phát triển bền vững năm 2005
Đạt cúp vàng Top 50 sản phẩm hàng đầu cho sản phẩm Việt hợp chuẩn WTO về SHTT
năm 2007.
Đạt cúp vàng an toàn lao động năm 2008
Cúp vàng hội nhập kinh tế Quốc tế năm 2008
Và nhiều hình thức khen thưởng khác của Cơ quan và đoàn thể TW và Địa phương.