Title_left HỒ SƠ CHI TIẾT Title_right
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Duclonggiala CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
Trụ sở: Số 02 Đặng Trần Côn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại:  059 - 374 7437 / 374 8896
Email: duclong@dlglgroup.com
Website: www.dlglgroup.com
Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc: Ông Bùi Pháp
BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

Thành tích cấp quốc tế:
Chứng chỉ: FSC-COC, số: SW-COC-002366 do Smartwood Hoa Kỳ cấp ngày 17/4/2007 (hiệu lực đến ngày16/4/2012).
Thành tích cấp quốc gia
:
Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước theo Quyết định số 424/2007/QĐ - CTN ngày 10/5/2007 Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Bằng khen Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 984/QĐ-Tgg, ngày 20/9/2005 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2002 - 2004.
Cờ thi đua Chính phủ tặng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua về mọi mặt năm 2003.
Bằng khen của Bộ Thương mại theo Quyết định số: 2283/HĐXTXK ngày 31/8/2005 vì đã có 6 năm liền xuất khẩu sản phẩm gỗ.
Bằng khen Bộ Thương mại theo Quyết định số: 2283/HĐXTXK vì đã có thành tích xuất khẩu năm 2004 có hiệu quả và tỷ lệ tăng trưởng trên 20% so với năm 2003.
Bằng khen Bộ Thương mại theo Quyết định số: 1229/HĐXTXK vì có thành tích xuất khẩu năm 2003 có hiệu quả và tỷ lệ tăng trưởng trên 20% so với năm 2002.
Bằng khen của Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế Quốc tế theo Quyết định số: 190/QĐ-UBQG ngày 26/8/2004 vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển sản phẩm và thương hiệu tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.
Bằng khen của BCH Trung ương Hội Khuyến học Khuyến tài theo Quyết định số KT: 589/QĐ-KHVN, ngày 12/10/2006 vì đã có nhiều đóng góp cho phòng trào Khuyến học, Khuyến tài xây dựng xã hội học tập.
Nhiều bảng ghi công của UBMT Tổ quốc Việt Nam.
Giải thưởng "Sao Vàng Đất Việt" các năm 2004, 2006, 2008 của TW Hội các nhà Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam.
Siêu cúp Thương hiệu mạnh và Phát triển bền vững theo Quyết định khen thưởng số: 1428/QĐ-LHH, ngày 11/10/2007 của Liên hiệp các Hội KH&KTVN.
Cúp Sen vàng - Thương hiệu nổi tiếng Việt Nam & Quốc Tế theo quyết định số: 1428/QĐ-LHH Hà Nội, ngày 11/10/2007 của Liên hiệp các Hội KH&KTVN.
Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao - Nhãn hiệu cạnh tranh và nổi tiếng Quốc gia số 36/2006 của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
Cúp vàng ISO - Chìa khoá hội nhập số: QĐKT:2223/QĐ-BKHCN, ngày 11/10/2006 do Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn và quy định Quốc tế vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
Thành tích cấp địa phương:

Bằng khen và tiền thưởng kim ngạch xuất khẩu của UBND tỉnh Gia Lai.
Bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai theo Quyết định số:1953/QĐ-CT ngày 11/10/2005 về thành tích xuất sắc trong kinh doanh góp phần xây dựng ngày truyền thống Doanh nhân Việt Nam 13/10.
Bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai theo Quyết định số: 1628/QĐ-CT ngày 31/12/2004 vì đã có thành tích xuất sắc xây dựng "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Gia Lai năm 2005.
Bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai theo Quyết định số: 2347/QĐ-CT vì đã có thành tích xuất sắc xây dựng "Quỹ vì người nghèo" tỉnh Gia Lai năm 2004.
Khen thưởng của Cục thuế tỉnh Gia Lai theo Quyết định số: 474/QĐ-CT, ngày 20/03/2006 vì đã có thành tích thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế nhà nước năm 2005.
Khen thưởng của Công an tỉnh Gia Lai theo Quyết định số: 01/QĐ-KT(PX 28) ngày 07/03/2006 đã có thành tích xuất sắc trong phòng trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2005.
Nhiều bảng ghi công của UBND tỉnh Gia Lai...