Title_left HỒ SƠ CHI TIẾT Title_right
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
No-logo CÔNG TY CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH
Trụ sở: Số 55B đường Cù Chính Lan, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0350 649 510
Fax: 0350 636 679
Giám đốc: Nguyễn Ngọc Đạt


BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH


Năm 1958:
Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng thưởng.
Năm 1968:
Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng thưởng.
Năm 2000:
Huân chương lao động Hạng Ba năm 2001 theo Quyết định số 649 KT/CT ngày 30/08/2001 của Chủ tịch nước tặng thưởng 10 năm đổi mới (1990 - 2000).
Bằng chứng nhận cơ quan có nếp sống văn hoá của UBND Tỉnh
Năm 2001:
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1999 – 2001) theo quyết định số: 572 QĐ/TTg ngày 12/07/2002 của Thủ tướng Chính phủ.
Bằng khen của Bộ Xây dựng
Cờ thi đua xuất sắc của UBND Tỉnh
Năm 2002:
Cờ thi đua xuất sắc của UBND Tỉnh
Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam
Bằng chứng nhận “Đơn vị tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVC” của Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam theo Quyết định số 327/QĐLT/BXD – CĐXDVN ngày 22/03/2002 của Liên tịch Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng việt Nam.
Cờ “Đơn vị tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVC“ của Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam 5 năm (1998 – 2002).
Năm 2003:
Cờ thi đua xuất sắc của UBND Tỉnh
Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo Quyết định số 446/QĐ - TLĐLĐVN ngày 23/03/2003 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào Xanh – Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động “theo Quyết định số 509/QĐ - TLĐLĐVN ngày 03/03/2003 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Được tặng thưởng Huy Chương Vàng, Cúp thương hiệu Vảng Đồng bằng Bắc Bộ, chứng nhận hàng Việt Nam Phù hợp tiêu chuẩn tại hội chợ EXIMPORT Nam Định 2003.
Năm 2004:

Cờ thi đua xuất sắc của UBND Tỉnh
Huân chương Lao Động hạng Nhì theo Quyết định số 496/QĐ/CTN ngày 02/08/2004 của Chủ tịch nước.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc.
Năm 2005:
Nhà nước tặng thưởng “Danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân“ năm 2005 theo Quyết định số: 495/QĐ-CTN ngày 23/05/2005 của Chủ tịch nước.
Chứng nhận: “Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2000” của trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QUACERRT của Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam ngày 24/11/2005.
Liên Đoàn Lao động Tỉnh Nam Định tặng cờ “Đơn vị xuất sắc năm 2005” theo quyết định số: 23 ngày 10/03/2006 của Liên đoàn Lao động Tỉnh Nam Định
Bằng chứng nhận “Đơn vị Tổ chức tốt điều kiện sống và Làm việc của CNVC” của Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Xây dựng Việt Nam theo Quyết định số 291/QĐLT/BXD – CĐXDVN ngày 24/02/2006 của Liên tịch Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng việt Nam.
Đảng bộ 10 năm liên tục (Từ năm 1996 – 2005) được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Năm 2006:
Tại Hội trợ triển lãm EXIMPO Hà nội 2006 sản phẩm Nước sạch của công ty được tặng thưởng Cúp Sen vàng, Siêu cúp thương hiệu mạnh.
Bộ Khoa học tặng Giải thưởng chất lượng Việt Nam 2006
Được UBND Tỉnh tặng Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2006
Huân chương Lao động hạng Nhì cho tổ chức Công đoàn.