Title_left HỒ SƠ CHI TIẾT Title_right
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Nganhangcongthuong CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA
Trụ sở: Số 187 Phố Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04 - 851 5397 / 851 5399 / 856 4797
Fax: 04 - 851 318
Giám đốc: Bà Huỳnh Thị Kim Hoa
BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

THÀNH TÍCH TẬP THỂ
Khen thưởng của Chủ tịch nước – Chính phủ:

Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước năm 2002.
Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước năm 1998.
Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước năm 1995.
Danh hiệu Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới của Chủ tịch nước năm 2003.
Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2003, 2004 về Công tác Đoàn thanh niên.
Khen thưởng của Bộ-Ngành-Đoàn thể Trung ương:
Bằng khen của Thống đốc NHNN Việt Nam năm 1993; liên tục từ năm 1995 đến năm 2004.
Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam các năm 1995, 1996, 1997, 1998, 2003.
Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 1999, 2000.
Bằng khen của TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các năm 1998, 1999, 2001, 2005.
Giấy khen Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Công thương Việt Nam năm 2004.
Khen thưởng của Địa phương
Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội các năm 1994, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004
Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội năm 1999.
Giấy khen của Bí thư Quận ủy Đống Đa năm 2003.
THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Xuân Sinh – Giám đốc CN Ngân hàng Công thương Đống Đa năm 1998.
Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Xuân Sinh – Giám đốc CN Ngân hàng Công thương Đống Đa năm 1995.
Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Thị Ngà – Phó giám đốc CN Ngân hàng Công thương Đống Đa năm 1998.
Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Giám đốc CN Ngân hàng Công thương Đống Đa năm 2002.
Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1993 (03 cá nhân), năm 1995 (03 cá nhân), năm 1996 (03 cá nhân), năm 1997 (03 cá nhân), năm 1999 (03 cá nhân), năm 2001 (03 cá nhân), năm 2002 (03 cá nhân)…
Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội năm 1996 (02 cá nhân), năm 1997 (02 cá nhân), năm 1998 (02 cá nhân), năm 1999 (02 cá nhân), năm 2001 (03 cá nhân), năm 2002 (03 cá nhân).
Bằng khen của Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bí thư thành đoàn Hà Nội năm 1999 (02 cá nhân), năm 2000 (02 cá nhân), năm 2001 (02 cá nhân), năm 2002 (02 cá nhân).