Title_left HỒ SƠ CHI TIẾT Title_right
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Logo CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN


Phát huy những kết quả sản xuất, kinh doanh, nhằm mở rộng, phát triển, nắm bắt những cơ hội kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong tiến trình hội nhập toàn cầu, công ty đã xây dựng tầm nhìn chiến lược 10 năm tới với:
* Sứ mệnh: “Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu sản xuất đồ uống tại Việt nam”.
*Mục tiêu:
- Liên tục đầu tư đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, cải tiến chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá sản phẩm.
- Đầu tư mở rộng sản xuất, hiện nay công ty đang thực hiện đầu tư dự án tại KCN Quang minh- Mê linh với tổng giá trị dự án 30 tỷ VNĐ.
- Xây dựng chiến lược “Makerting” quảng cáo sản phẩm nhằm mục tiêu đưa thương hiệu có vị trí cao, có thị phần lớn trên thị trường, gần gũi với người tiêu dùng, tiến tới xuất khẩu một số mặt hàng ra nước ngoài.
- Nâng cao năng lực cán bộ quản lý,nhằm đáp ứng trình độ để hội nhập quốc tế.
- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, tính chuyên nghiệp, nét văn hoá đặc trưng của doanh nghiệp.
- Tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động xã hội, chia sẻ với cộng đồng để xây dựng tổ chức công ty ngày càng vững mạnh toàn diện.