Title_left HỒ SƠ CHI TIẾT Title_right
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
Logonen CÔNG TY CP ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - KTV
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÔNG TY

Công ty là Doanh nghiệp hạng I thuộc tập Họp mặt giữa lãnh đạo Công ty với các cán bộ
đoàn Công nghiệp Than - khoáng sản
công nhân viên hưu trí
Việt Nam
Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V nhiệm kỳ
2005 - 2008
Hội diễn văn nghệ quần chúng Họp mặt CBCNV hưu trí
Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất - Kinh
Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất - kinh
doanh năm 2006, Nhiệm vụ - Kế hoạch
doanh năm 2006, Nhiệm vụ - Kế hoạch
năm 2007 năm 2007
Lễ kí thoả thuận Hợp tác sản xuất Bê tông tại Lễ trao tặng Huy Hiệu Đảng
Việt Nam
Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty
Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty CP Đầu tư, thương mại và Dịch vụ
Lễ trao Bằng khen - Lễ trao giải thưởng cúp
Lễ trao Bằng khen - Lễ trao giải thưởng cúp
Vàng "Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu Vàng "Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu
Hà Nội Vàng" Hà Nội Vàng"
Tham gia phong trào thể dục thể thao Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghhiệp than,
của Tập đoàn Khoáng sản Việt Nam Đoàn Văn Kiểm thăm và
làm việc với BQL và phát triển các dự án