Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Hoàng Nghiệp
No-person-img
Nhà báo Huy Thiêm
No-person-img
Nhà báo Kim Anh
No-person-img
Nhà báo Lê Đức Tiết
No-person-img
Nhà báo Lê Bá Trình
No-person-img
Nhà báo Lê Hoàng
No-person-img
Nhà báo Lê Quang Hội
Luongchicong
Nhà Báo Lương Chí Công
No-person-img NHẠC SỸ ĐỖ NHUẬN
Sinh năm: 1922
Quê quán: Xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
   


BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH


Huân chương Độc lập - Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996