Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Hồng Hải
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Huy Nam
No-person-img
Nhà Báo Nguyễn Lê
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Quốc Việt
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Tấn Khóa
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Thanh Phúc
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Thế Hoàng
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Thế Khoa
No-person-img NHẠC SỸ ĐỖ NHUẬN
Sinh năm: 1922
Quê quán: Xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
   


BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH


Huân chương Độc lập - Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996