Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Minh Huệ, Doãn Chiêu
No-person-img
Nhà báo Ngọc Quang, Viết Thông
No-person-img
Nhà báo Ngọc Tấn
No-person-img
Nhà báo Ngô Thanh
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Đức Tuấn
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Hồng Hải
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Huy Nam
No-person-img
Nhà Báo Nguyễn Lê
No-person-img NHÀ VĂN NGUYỄN MINH CHÂU


TIỂ SỬ CÁ NHÂN

 

1. Chức vụ:
Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
2. Quá trình công tác

Vào các năm 1944-1945 Nguyễn Minh Châu học trường kỹ nghệ Huế. Tháng 1 năm 1950 học chuyên khoa trường Huỳnh Thúc Kháng (Hà Tĩnh) sau đó gia nhập quân đội theo học trường sĩ quan Trần Quốc Tuấn. Từ năm 1952 đến 1956 công tác tại ban tham mưu tiểu đoàn 722, 706 thuộc sư đoàn 320. Từ năm 1961 theo học trường Văn hoá Lạng Sơn. Năm 1962 về công tác tại phòng Văn nghệ Quân đội, sau chuyển sang tạp chí Văn nghệ Quân đội. Ông tạ thế vào ngày 29 tháng 1 năm 1989 tại Hà Nội
3. Tác phẩm

- Cửa sông (Tiểu thuyết, 1967)
- Dấu chân người lính (Tiểu thuyết, 1972)
- Miền cháy (Tiểu thuyết, 1977)
- Lửa từ những ngôi nhà (Tiểu thuyết, 1977)
- Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành (Truyện ngắn, 1983)
- Bến quê (Truyện ngắn, 1985)
- Những người đi từ trong rừng ra (Tiểu thuyết, 1982)
- Mảnh đất tình yêu (Tiểu thuyết, 1987)
- Cỏ lau (Truyện vừa, 1989)

(Nguồn: www.btlsqsvn.org.vn)