Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Hoàng Chí Bảo
Hoanggianglam
Nhà Báo Hoàng Lam Giang
No-person-img
Nhà báo Hoàng Nghiệp
No-person-img
Nhà báo Huy Thiêm
No-person-img
Nhà báo Kim Anh
No-person-img
Nhà báo Lê Đức Tiết
No-person-img
Nhà báo Lê Bá Trình
No-person-img
Nhà báo Lê Hoàng
No-person-img NHÀ VĂN NGUYỄN KHẢI
Sinh năm: 1930
Mất năm: 1/2008
Quê quán: Phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
Trú quán: Thành phố Hà Nội
Chức vụ: UVBCH Hội Nhà văn Việt Nam

 

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH


Huân chương Độc lập hạng nhì
Huân chương Quân công hạng ba.
Huân chương Kháng chiến hạng nhì...
Giải thưởng văn học Lê Thanh Nghị (Liên khu III, 1951)
Giải thưởng Văn học Việt Nam 1951 -1952 với tác phẩm Xây dựng
Giải thưởng Hội Nhà văn 1982 với tác phẩm Gặp gỡ cuối năm
Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 1998 cho tập truyện ngắn và tản văn
Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 2000