Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Phambanhieu
Nhà báo Phạm Bá Nhiễu
No-person-img
Nhà báo Song Thành
No-person-img
Nhà báo Tân Linh
No-person-img
Nhà báo Thanh Xuân
No-person-img
Nhà báo Thảo Lư
No-person-img
Nhà báo Thiếu Gia
No-person-img
Nhà báo Thu Loan
No-person-img
Nhà báo Trần Bạch Đằng
No-person-img NHÀ BÁO VÕ VĂN KHỐI
Sinh ngày: 01/01/1969
Quê quán: Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 248 Cống Quỳnh, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ: Thư ký tòa soạn - Báo Thanh Niên