Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Ngọc Quang, Viết Thông
No-person-img
Nhà báo Ngọc Tấn
No-person-img
Nhà báo Ngô Thanh
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Đức Tuấn
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Hồng Hải
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Huy Nam
No-person-img
Nhà Báo Nguyễn Lê
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Quốc Việt
No-person-img NHÀ BÁO VÕ VĂN KHỐI
Sinh ngày: 01/01/1969
Quê quán: Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 248 Cống Quỳnh, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ: Thư ký tòa soạn - Báo Thanh Niên