Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Văn Nghĩa
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Xuân Hoài
No-person-img
Nhà Báo Nguyên Thủy
No-person-img
Nhà báo Nhị Lê
No-person-img
Nhà báo Ninh Viết Giao
No-person-img
Nhà báo Phan Hữu Dật
Phambanhieu
Nhà báo Phạm Bá Nhiễu
No-person-img
Nhà báo Song Thành
No-person-img NHÀ BÁO VÕ VĂN KHỐI
Sinh ngày: 01/01/1969
Quê quán: Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 248 Cống Quỳnh, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ: Thư ký tòa soạn - Báo Thanh Niên