Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Chí Dũng
No-person-img
Nhà báo Dương Thuấn
No-person-img
Nhà báo Dương Trung Quốc
No-person-img
Nhà báo H'Linh Nie
No-person-img
Nhà báo Hải Yến
No-person-img
Nhà báo Hồng Hải
No-person-img
Nhà báo Hà An
No-person-img
Nhà báo Hà Văn Thịnh
No-person-img NHÀ BÁO VÕ VĂN KHỐI
Sinh ngày: 01/01/1969
Quê quán: Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 248 Cống Quỳnh, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ: Thư ký tòa soạn - Báo Thanh Niên