Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Dương Thuấn
No-person-img
Nhà báo Dương Trung Quốc
No-person-img
Nhà báo H'Linh Nie
No-person-img
Nhà báo Hải Yến
No-person-img
Nhà báo Hồng Hải
No-person-img
Nhà báo Hà An
No-person-img
Nhà báo Hà Văn Thịnh
No-person-img
Nhà báo Hàn Viết Hoan
Phambanhieu NHÀ BÁO PHẠM BÁ NHIỄU
Chuyên viên chính Ban Tuyên giáo thành ủy TP. Hồ Chí Minh
Sinh ngày: 08/8/1960.
Quê quán: Xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

Giải B Giải thưởng báo chí của Hội Nhà báo Vĩnh Long năm 1986, 1989.
Giải C của Hội đồng Khoa học Viện Văn hoá Dân tộc – Viện KH XH Việt Nam về tác phẩm Điạ chí Vĩnh Long (1732 – 2000) năm 1999.
Giải C Cuộc thi về Bản Anh hùng ca 1975 của Đài Tiếng nói Việt Nam năm 2005.
Giải C của Hội Nhà báo Đồng Nai về Đại thắng muà Xuân 1975.
05 giải báo chí của Hội Nhà Báo TP. Hồ Chí Minh liên tục từ năm 2002 – 2007.
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư tưởng – Văn hoá của Đảng” của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng năm 2000.
Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” của Trung ương Hội Nhà báo VN tặng năm 2007.
Giải C Giải báo chí Đại đoàn kết toàn dân tộc của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2008.


DẤU ẤN CÁ NHÂN

 

Dấu ấn của Tác giả khi viết tác phẩm “Giám sát và phản biện xã hội – một bước đổi mới của công tác vận động quần chúng hiện nay ” đoạt giải C Giảo Báo chí Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2008.
Công tác Mặt trận đã đi sâu vào nhân dân trên nhiều lĩnh vực; riêng công tác Giám sát và phản biện của Mặt Trận TP.Hồ Chí Minh dù đã được Thành ủy, UBND thành phố đặt ra nhiều yêu cầu, nhưng vẫn còn chưa đạt yêu cầu so với thực tại. Tác phẩm “Giám sát và phản biện xã hội – một bước đổi mới của công tác vận động quần chúng hiện nay” vừa là nói lên những điểm nhấn của công tác giám sát và phản biện của UBMTTQ TP. Hồ Chí Minh đã làm, nhưng chủ yếu là nói lên yêu cầu quan trọng của công tác này mà Ban Bí thư đã có chỉ đạo bằng văn bản, Thủ tướng Chính phủ đã có kế hoạch liên kết vơí TWMTTQVN. Tác phẩm muốn nhấn mạnh đến vấn đề các cấp ủy quan tâm hay không quan tâm, khi yêu cầu đó là rất cần trong cuộc sống, tác động rộng rãi đến mọi ngươì dân, khi nhìn nhận, đánh giá về các vấn đề trong cuộc sống.

TP.Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2008
Nhà báo Phạm Bá Nhiễu.