Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Tấn Khóa
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Thanh Phúc
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Thế Hoàng
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Thế Khoa
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Xuân Hoài
No-person-img
Nhà Báo Nguyên Thủy
No-person-img
Nhà báo Nhị Lê
No-person-img
Nhà báo Ninh Viết Giao
No-person-img NHÀ BÁO NGUYỄN VĂN NGHĨA

BẢNG VÀNG THÀNHT TÍCH

 

Giải C Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2005 với tác phẩm Tấm lòng người đảng viên cộng sản