Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Thanh Xuân
No-person-img
Nhà báo Thảo Lư
No-person-img
Nhà báo Thiếu Gia
No-person-img
Nhà báo Thu Loan
No-person-img
Nhà báo Trần Bạch Đằng
No-person-img
Nhà Báo Trần Hậu
No-person-img
Nhà báo Trần Thanh Phương
No-person-img
Nhà báo Trần Thu Hằng
No-person-img NHÀ BÁO NGUYỄN VĂN NGHĨA

BẢNG VÀNG THÀNHT TÍCH

 

Giải C Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2005 với tác phẩm Tấm lòng người đảng viên cộng sản