Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Đông Ngàn Tử Kinh Bắc
No-person-img
Linh Nga Niê Kdam
Anhtuan-pic
Nguyễn Tuấn Anh
No-person-img
Nhạc sỹ Đỗ Nhuận
No-person-img
Nhạc Sỹ Huy Du
No-person-img
Nhà thơ Chính Hữu
No-person-img
Nhà văn Nguyễn Khải
No-person-img
Nhà văn Nguyễn Minh Châu
No-person-img NHÀ BÁO NGUYỄN LÊ

TIỂU SỬ CÁ NHÂN

 

1. Bút danh:
Thiếu Gia
2. Đôi nét về nhà báo Nguyễn Lê
Nhà báo Nguyễn Lê sinh ngày 26.3.1979 tại thành phố Hà Nội. Hiện anh đang là phóng viên Tổ phóng sự - Điều tra Báo Thanh niên.