Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Huy Thiêm
No-person-img
Nhà báo Kim Anh
No-person-img
Nhà báo Lê Đức Tiết
No-person-img
Nhà báo Lê Bá Trình
No-person-img
Nhà báo Lê Hoàng
No-person-img
Nhà báo Lê Quang Hội
Luongchicong
Nhà Báo Lương Chí Công
Maibuuminh
Nhà Báo Mai Bửu Minh
No-person-img NHÀ BÁO NGUYỄN LÊ

TIỂU SỬ CÁ NHÂN

 

1. Bút danh:
Thiếu Gia
2. Đôi nét về nhà báo Nguyễn Lê
Nhà báo Nguyễn Lê sinh ngày 26.3.1979 tại thành phố Hà Nội. Hiện anh đang là phóng viên Tổ phóng sự - Điều tra Báo Thanh niên.