Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Ngô Thanh
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Đức Tuấn
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Hồng Hải
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Huy Nam
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Quốc Việt
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Tấn Khóa
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Thanh Phúc
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Thế Hoàng
No-person-img NHÀ BÁO NGUYỄN LÊ
Phóng viên Tổ Phóng sự điều tra Báo Thanh niên
Địa chỉ: Số 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP HCM
Điện thoại: 0903 409 068
Email: thieugia792003@yahoo.com