Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Nhị Lê
No-person-img
Nhà báo Ninh Viết Giao
No-person-img
Nhà báo Phan Hữu Dật
Phambanhieu
Nhà báo Phạm Bá Nhiễu
No-person-img
Nhà báo Song Thành
No-person-img
Nhà báo Tân Linh
No-person-img
Nhà báo Thanh Xuân
No-person-img
Nhà báo Thảo Lư
No-person-img NHÀ BÁO NGUYỄN LÊ
Phóng viên Tổ Phóng sự điều tra Báo Thanh niên
Địa chỉ: Số 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP HCM
Điện thoại: 0903 409 068
Email: thieugia792003@yahoo.com