Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Huy Nam
No-person-img
Nhà Báo Nguyễn Lê
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Quốc Việt
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Tấn Khóa
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Thanh Phúc
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Thế Hoàng
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Thế Khoa
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Văn Nghĩa
No-person-img NHÀ BÁO NGÔ THANH

CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG GIẢI QUYẾT "ĐIỂM PHỨC TẠP": BÀI HỌC KINH NGHIỆM 8 - 4Thời gian qua, nhiều cấp, ngành và địa phương đã làm tốt công tác dân vận, góp phần tích cực giải quyết những "điểm phức tạp", qua đó làm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ những vụ việc đã giải quyết cho thấy: "Để giải quyết tốt những "điểm phức tạp" cần áp dụng "công thức 8 - 4", đó là 8 giải pháp và 4 bước.

Mấy năm qua, trên địa bàn tỉnh đã xẩy ra một số "điểm phức tạp", đó là những vụ việc mâu thuẫn gay gắt trong nội bộ nhân dân, lôi kéo đông người tham gia và ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đó tập trung chủ yếu là những vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng và quản lý đất đai. Điển hình là vụ việc nhiều công nhân xóm Ga xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên phản đối và yêu cầu Công ty TNHH Việt Thắng chuyển đi nơi khác vì lý do đơn vị này gây ô nhiễm môi trường; một số công nhân làng Chũ, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn tụ tập khiếu kiện cán bộ cơ sở vi phạm Luật đất đai, nguyên tắc quản lý kinh tế mà không được xử lý nghiêm; một bộ phận công nhân làm gốm sứ, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang tranh chấp đất đai với công ty cổ phần Gốm sứ Bắc Giang; một số công dân thôn Vĩnh Ninh, phường Hoàng Văn Thụ và xã Tân Mỹ, huyện Yên Dũng khiếu kiện kéo dài về đền bù đất giải phóng mặt bằng thực  hiện quy hoạch đô thị đã ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.
Nguyên nhân phát sinh những điểm phức tạp trên là do chính sách bồi thường khi đất bị thu hồi liên tục thay đổi; đất nông nghiệp bị thu hẹp, nhưng tình trạng giải quyết việc làm không đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Bên cạnh đó việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai do lịch sử để lại chưa được quy định và hướng dẫn cụ thể. Nhu cầu sử dụng đất mở rộng đô thị và các khu công nghiệp tăng, nên đất ngày càng có giá trị, điều này đã gây nên nhiều tranh chấp đất đai của một số bộ phận nhân dân, nhiều vụ việc khiếu kiện kéo dài. Đáng nói là việc phát triển kinh tế không gắn với xử lý môi trường đã làm cho tình trạng ô nhiễm ở nhiều nơi đến mức báo động.
Ngoài ra còn một số ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị chưa coi trọng công tác dân vận; việc tuyên truyền giáo dục, thuyết phục còn hạn chế, chưa tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong hệ thống chính trị, tình trạng buông lỏng quản lý đất đai, quản lý tài chính, thực hiện các chính sách xã hội còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm, một số nơi một bộ phận cán bộ có biểu hiện thoái hoá, biến chất, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao tham ô, lãng phí; công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm chưa kịp thời, nghiêm minh; việc thực hiện quy chế dân chủ chưa nghiêm túc. Công tác giáo dục, phổ biến pháp luật hiệu quả chưa cao. Việc giải quyết các khiếu kiện, tố cáo mới phát sinh tại cơ sở chưa kịp thời, dứt điểm dẫn đến khiếu kiện vượt cấp.
Thấy rõ thực trạng trên, đồng thời qua tổng kết rút kinh nghiệm. Tỉnh uỷ UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành và các địa phương khi giải quyết các điểm phức tạp cần đặc biệt quan tâm phát huy dân chủ; coi trọng công tác dân vận trong việc giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, khiếu kiện ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"; cần xử lý nghiêm minh những cán bộ lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm pháp luật. Áp dụng nguyên tắc 4 bước đó là: nắm tình hình nơi xẩy ra (diễn biến như thế nào, ai là người cầm đầu, thái độ của số đông quần chúng đó ra sao, họ ủng hộ ai...) để từ đó đề ra những giải pháp một cách sát thực; thành lập ban chỉ đạo và thống nhất cách giải quyết (có thể phân ra làm nhiều nhóm để tiếp cận đối tượng) từ đó thống nhất về quan điểm, yêu cầu và phương châm giải quyết; đưa ra nội dung và nhiệm vụ giải quyết điểm phức tạp (thể hiện ở các mặt tuyên truyền, vận động, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nhằm ổn định tình hình và khắc phục hậu quả...); tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Để hạn chế tối đa việc phát sinh những "điểm phức tạp" cần thực hiện tốt 8 giải pháp đồng bộ, đó là: làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thường xuyên chăm lo đến lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia làm tốt công tác xây dựng đảng, chính quyền, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm; đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, tổ chức và vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, làm kinh tế giỏi, xoá đói giảm nghèo; coi trọng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường xây dựng lực lượng dân vận vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở; tôn trọng và phát huy vai trò gương mẫu của những người tiêu biểu trong cộng đồng; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên thoái hoá biến chất, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân.

Ngô Thanh - Báo Bắc Giang

Arrow2 “Công tác dân vận trong giải quyết "điểm phức tạp" - Bài học kinh nghiệm 8-4”