Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà văn Nguyễn Minh Châu
No-person-img
Nhóm phóng sự Quân dân chống bão
No-person-img
Nhóm tác phẩm về thực tế Tôn giáo ở Việt Nam
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Tấn Lực
No-person-img
Nhà báo Đỗ Phượng
No-person-img
Nhà báo Đỗ Quang, Tuấn Hoàng
No-person-img
Nhà báo Đức Tín
No-person-img
Nhà báo Đăng Ngọc
No-person-img NHÀ BÁO LÊ ĐỨC TIẾT

Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007 với tác phẩm Phản biện xã hội - phương thuốc chữa trị căn bệnh duy ý chí