Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo H'Linh Nie
No-person-img
Nhà báo Hải Yến
No-person-img
Nhà báo Hồng Hải
No-person-img
Nhà báo Hà An
No-person-img
Nhà báo Hà Văn Thịnh
No-person-img
Nhà báo Hàn Viết Hoan
No-person-img
Nhà báo Hoàng Chí Bảo
Hoanggianglam
Nhà Báo Hoàng Lam Giang
No-person-img NHÀ BÁO ĐĂNG TRƯỜNG, HỒNG LĨNH

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

 

Giải B Báo chí đại đoàn kết dân tộc năm 2007 với chùm bài Sự thật về những việc làm sai trái của ông Quảng Độ