Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Thế Hoàng
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Thế Khoa
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Văn Nghĩa
No-person-img
Nhà báo Nguyễn Xuân Hoài
No-person-img
Nhà Báo Nguyên Thủy
No-person-img
Nhà báo Nhị Lê
No-person-img
Nhà báo Ninh Viết Giao
No-person-img
Nhà báo Phan Hữu Dật
Hoanggianglam NHÀ BÁO HOÀNG LAM GIANG


 

Bằng khen của Bộ Tài nguyên-môi trường
Giải A giải báo chí TP.Hồ Chí Minh năm 2003 với loạt bài “Xoá ngay nạn cơm tù trên quốc lộ 1A”
Giải A giải báo chí toàn quốc năm 2003 với loạt bài “Xoá ngay nạn cơm tù trên quốc lộ 1A”.
Giải Nhì và Khuyến khích, giải báo chí toàn quốc viết về môi trường năm 2004-2005 do Bộ Tài nguyên-môi trường tổ chức.
Nhiều giải thưởng khác của Ban Tư tưởng văn hoá TW và các báo...

TIỂU SỬ CÁ NHÂN

1. Bút danh:
Lam Giang
2. Bửu Đôi nét về Nhà báo Hoàng Giang Lam:
Nhà báo Hoàng Giang Lam sinh ngày 27-7-1962 tại xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Từ năm 1983-1988 anh công tác tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Năm 1989 chuyển về công tác tại Đài PTTH Đồng Hới Quảng Bình cho tới nay.
Năm 1996-2001 học đại học báo chí, thuộc Phân viện Báo chí và tuyên truyền. Là Hội viên Hội Nhà báo VN, Thẻ Nhà báo do Bộ Văn hoá-thông tin cấp (thời hạn đến 2010).