Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT - THỂ THAO
Luongchicong Arrow3 Nhà Báo Lương Chí Công

Phó trưởng Ban Thư ký toàn soạn Báo Pháp luật – Bộ Tư pháp

No-person-img Arrow3 Nhà văn Nguyễn Minh Châu

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

No-person-img Arrow3 Nhà báo Văn Nghiệp Chúc