Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Doan-kim-van
Doanh nhân Đoàn Kim Vân
Doanthihuunghi
Doanh nhân Đoàn Thị Hữu Nghị
Doan-thi-thu-ba
Doanh nhân Đoàn Thị Thu Ba
Bach-thi-huong
Doanh nhân Bạch Thị Hường
Buiphap
Doanh nhân Bùi Pháp
Bui-quang-ha
Doanh nhân Bùi Quảng Hà
Bui-tien-dat
Doanh nhân Bùi Tiến Đạt
Bui-van-viet
Doanh nhân Bùi Văn Việt
Vu-cuong-linh DOANH NHÂN VŨ CƯƠNG LĨNH
Chức vụ:

Giám đốc Công ty Xây lắp Cương Lĩnh