Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Doanh nhân Trần Thị Việt Thu
Tran-trong-vinh
Doanh nhân Trần Trọng Vinh
Tran-van-hop
Doanh nhân Trần Văn Hợp
No-person-img
Doanh nhân Trần Văn Kỷ
Tranvansen
Doanh nhân Trần Văn Sen
Tranvanthang
Doanh nhân Trần Văn Thắng
Tran-van-thanh
Doanh nhân Trần Văn Thành
Trinhtuanhao
Doanh nhân Trịnh Tuấn Hào
Vo-hoang-liet DOANH NHÂN VÕ HOÀNG LIỆT
Chức vụ:

Giám đốc Trung tâm phất triển công nghệ và thiết bị LIDUTA