Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Phan-huy-doanh
Doanh nhân Phan Huy Doanh
Bang-ngan
Doanh nhân Phạm Bang Ngạn
Tran-nghia-vinh
Doanh nhân Trần Nghĩa Vinh
Ut-xi
Doanh nhân Út Xi
Dau-manh-hung
Doanh nhân Đậu Mạnh Hùng
Dang-ngoc-ba
Doanh nhân Đặng Ngọc Ba
Dangthanhtam
Doanh nhân Đặng Thành Tâm
No-person-img
Doanh nhân Đống Lương Sơn
Trinh-van-mao DOANH NHÂN TRỊNH VĂN MÃO
Chức vụ:

Chủ tịch Cơ sở sản Xuất làng lụa Vạn Phúc