Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Doanh nhân Nguyễn Thị Xuyên
Nguyen-thi-hong-mai
Doanh nhân Nguyễn Thị Hồng Mai
Nguyen-thi-kim-quy
Doanh nhân Nguyễn Thị Kim Quý
Nguyenthilehong
Doanh nhân Nguyễn Thị Lệ Hồng
Nguyen-thi-mai-phuong
Doanh nhân Nguyễn Thị Mai Phương
Nguyen-thi-thanh-than
Doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Nguyen-thi-thanh
Doanh nhân Nguyễn Thị Thành
Nguyenthanhchau
Doanh nhân Nguyễn Thành Châu
Tranvanthang DOANH NHÂN TRẦN VĂN THẮNG
Ngày sinh: 25/09/1964
Quê quán: Xã Hoà Nghĩa, huyện Kiến Thuỵ, TP. Hải Phòng
Địa chỉ: KĐT Anh Dũng II, P.Anh Dũng, Q.Dương Kinh, TP. Hải Phòng
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Sao Đỏ