Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Phanngocdiep
Doanh nhân Phan Ngọc Diệp
Phan-ngoc-xung
Doanh nhân Phan Ngọc Xứng
Phan-tu-quang
Doanh nhân Phan Tử Quảng
Phan-trong-lu
Doanh nhân Phan Trọng Lư
Pham-luc
Doanh nhân Phạm Lực
Pham-dinh-doan
Doanh nhân Phạm Đình Đoàn
No-person-img
Doanh nhân Phạm Hồng Điệp
Pham-hung-cuong
Doanh nhân Phạm Hùng Cường
No-person-img DOANH NHÂN TRẦN THỊ VIỆT THU

Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Gia Định.