Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Luong-xuan-vinh
Doanh nhân Lương Xuân Vinh
Luunguyentragiang
Doanh nhân Lưu Nguyễn Trà Giang
Mai-danh-luu
Doanh nhân Mai Danh Lưu
Mai-huy-tan
Doanh nhân Mai Huy Tân
Mai-thi-dan
Doanh nhân Mai Thị Dần
Mai-van-phuong
Doanh nhân Mai Văn Phượng
Man-ngoc-anh
Doanh nhân Mẫn Ngọc Anh
Ngo-hong-linh
Doanh nhân Ngô Hồng Linh
Tran-thi-dinh DOANH NHÂN TRẦN THỊ DÌNH
Chức vụ:

Giám đốc Xí nghiệp Vật tư chế biến hàng XK - Công ty Ong TW