Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Dam-quang-tuan
Doanh nhân Đàm Quang Tuấn
Dinh-hong-ky
Doanh nhân Đinh Hồng Kỳ
Dinh-thi-phien
Doanh nhân Đinh Thị Phiển
Doan-thi-kim-hong
Doanh nhân Đoàn Thị Kim Hồng
Doan-van-chuong
Doanh nhân Đoàn Văn Chương
Bui-hoang-hung
Doanh nhân Bùi Hoàng Hùng
Bui-nguyet-anh
Doanh nhân Bùi Thị Nguyệt Ánh
Cao-cong-tuong
Doanh nhân Cao Công Tường
Tran-thi-dinh DOANH NHÂN TRẦN THỊ DÌNH
Chức vụ:

Giám đốc Xí nghiệp Vật tư chế biến hàng XK - Công ty Ong TW