Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyen-ngoc-thanh
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Thành
Nguyen-nhan
Doanh nhân Nguyễn Nhân
Nguyen-quang-hai
Doanh nhân Nguyễn Quang Hải
No-person-img
Doanh nhân Nguyễn Quang Trung
Nguyen-quoc-hung
Doanh nhân Nguyễn Quốc Hùng
Nguyen-quoc-chien
Doanh nhân Nguyễn Quốc Chiến
Nguyentangcuong
Doanh nhân Nguyễn Tăng Cường
Nguyen-thanh-hung
Doanh nhân Nguyễn Thanh Hùng
Tran-nguyet-dan DOANH NHÂN TRẦN NGUYỆT ĐÁN
Chức vụ:

Nguyên Tổng giám đốc VINEXAD, Tổng thư ký Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam