Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyen-manh-thuy
Doanh nhân Nguyễn Mạnh Thùy
Nguyen-mong-lan
Doanh nhân Nguyễn Mộng Lân
Nguyen-minh-phong
Doanh nhân Nguyễn Minh Phong
Nguyen-minh-son
Doanh nhân Nguyễn Minh Sơn
Nguyen-ngoc-dat
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Đạt
Nguyen-ngoc-han
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Hân
Nguyen-ngoc-thang
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Thắng
Nguyen-ngoc-thanh
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Thành
Tran-nguyet-dan DOANH NHÂN TRẦN NGUYỆT ĐÁN
Chức vụ:

Nguyên Tổng giám đốc VINEXAD, Tổng thư ký Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam