Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyen-van-chi
Doanh nhân Nguyễn Văn Chi
Nguyenvankhanh
Doanh nhân Nguyễn Văn Khánh
Nguyen-van-minh
Doanh nhân Nguyễn Văn Minh
Nguyen-van-nhuong
Doanh nhân Nguyễn Văn Nhường
Nguyen-van-thanh
Doanh nhân Nguyễn Văn Thanh
Nguyenviethoa
Doanh nhân Nguyễn Viết Hòa
Nguyen-viet-ha
Doanh nhân Nguyễn Việt Hà
Nguyen-xuan-ba
Doanh nhân Nguyễn Xuân Ba
Tran-manh-hung DOANH NHÂN TRẦN MẠNH HÙNG
Chức vụ:

Phó Tổng giám đốc Công ty CP và XD đầu tư Việt Nam Cavico