Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Tran-nghia-vinh
Doanh nhân Trần Nghĩa Vinh
Ut-xi
Doanh nhân Út Xi
Dau-manh-hung
Doanh nhân Đậu Mạnh Hùng
Dang-ngoc-ba
Doanh nhân Đặng Ngọc Ba
Dangthanhtam
Doanh nhân Đặng Thành Tâm
No-person-img
Doanh nhân Đống Lương Sơn
No-person-img
Doanh nhân Đồng Thị Ánh
Dongocke
Doanh nhân Đỗ Ngọc Kế
Trandinhthanh DOANH NHÂN TRẦN ĐÌNH THANH
Năm sinh: 08/04/1954
Quê quán: Hoà Khương, Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Số 393, Trưng Nữ Vương, TP.Đà Nẵng
Chức vụ: Giám đốc Công ty Điện lực 3