Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Doanh nhân Bùi Văn Tròn
Huynh-van-son
Doanh nhân Huỳnh Văn Sơn
Le-van-bao
Doanh nhân Lê Văn Bào
Dang-le-nguyen-vu
Doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ
Do-huu-pham
Doanh nhân Đỗ Hữu Phẩm
Do-huy-dinh
Doanh nhân Đỗ Huy Định
Do-quang-hien
Doanh nhân Đỗ Quang Hiển
Do-thap
Doanh nhân Đỗ Thập
Trandinhthanh DOANH NHÂN TRẦN ĐÌNH THANH
Năm sinh: 08/04/1954
Quê quán: Hoà Khương, Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Số 393, Trưng Nữ Vương, TP.Đà Nẵng
Chức vụ: Giám đốc Công ty Điện lực 3