Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Lehoainam
Doanh nhân Lê Hoài Nam
Le-thi-minh-ha
Doanh nhân Lê Thị Minh Hà
Le-thanh-giai
Doanh nhân Lê Thành Giai
Lethuyhang
Doanh nhân Lê Thúy Hằng
Le-van-lo
Doanh nhân Lê Văn Lớ
Le-van-ngo
Doanh nhân Lê Văn Ngọ
Le-van-thanh
Doanh nhân Lê Văn Thành
No-person-img
Doanh nhân Lê Văn Thái
Trandinhthanh DOANH NHÂN TRẦN ĐÌNH THANH
Năm sinh: 08/04/1954
Quê quán: Hoà Khương, Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Số 393, Trưng Nữ Vương, TP.Đà Nẵng
Chức vụ: Giám đốc Công ty Điện lực 3