Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Le-thi-minh-ha
Doanh nhân Lê Thị Minh Hà
Le-thanh-giai
Doanh nhân Lê Thành Giai
Lethuyhang
Doanh nhân Lê Thúy Hằng
Le-van-lo
Doanh nhân Lê Văn Lớ
Le-van-ngo
Doanh nhân Lê Văn Ngọ
Le-van-thanh
Doanh nhân Lê Văn Thành
No-person-img
Doanh nhân Lê Văn Thái
Le-van-thua
Doanh nhân Lê Văn Thùa
Ton-long-nga DOANH NHÂN TÔN LONG NGÀ
Chức vụ:

Giám đốc nhà máy chế tạo biến thế Hà nội