Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Doanh nhân Trần Văn Kỷ
Tranvansen
Doanh nhân Trần Văn Sen
Tranvanthang
Doanh nhân Trần Văn Thắng
Tran-van-thanh
Doanh nhân Trần Văn Thành
Trinhtuanhao
Doanh nhân Trịnh Tuấn Hào
Trinh-van-mao
Doanh nhân Trịnh Văn Mão
Truong-huu-thang
Doanh nhân Trương Hữu Thắng
Truong-phuoc-anh
Doanh nhân Trương Phước Ánh
Phan-trong-lu DOANH NHÂN PHAN TRỌNG LƯ
Chức vụ:

Chủ tịch HĐQT, Nguyên Giám đốc Công ty Thủy Sản khu vực I