Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyen-duc-tuyen
Doanh nhân Nguyễn Đức Tuyên
Nguyen-dinh-giang
Doanh nhân Nguyễn Đình Giang
Nguyendanglanh
Doanh nhân Nguyễn Đăng Lanh
Nguyen-dang-luan
Doanh nhân Nguyễn Đăng Luận
Nguyendangnhan
Doanh nhân Nguyễn Đăng Nhân
Nguyen-cong-suat
Doanh nhân Nguyễn Công Suất
No-person-img
Doanh nhân Nguyễn Châu Thành
Nguyen-chi-dung
Doanh nhân Nguyễn Chí Dũng
Phan-ngoc-xung DOANH NHÂN PHAN NGỌC XỨNG
Chức vụ:

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP sản xuất và dịch vụ thương mại Tân Cương