Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Dinh-hong-ky
Doanh nhân Đinh Hồng Kỳ
Dinh-thi-phien
Doanh nhân Đinh Thị Phiển
Doan-thi-kim-hong
Doanh nhân Đoàn Thị Kim Hồng
Doan-van-chuong
Doanh nhân Đoàn Văn Chương
Bui-hoang-hung
Doanh nhân Bùi Hoàng Hùng
Bui-nguyet-anh
Doanh nhân Bùi Thị Nguyệt Ánh
Cao-cong-tuong
Doanh nhân Cao Công Tường
Chu-van-chung
Doanh nhân Chử Văn Chừng
Phanngocdiep DOANH NHÂN PHAN NGỌC DIỆP
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà – SUDICO.
Địa chỉ: Tầng 1 – 2, tòa nhà CT1, Mỹ Đình – Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại:

04 - 3768 5592 / 3768 4505 / 3768 4505

Fax: 04 - 3768 4029
Website: www.sudicosd.com.vn