Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Doanh nhân Nguyễn Châu Thành
Nguyen-chi-dung
Doanh nhân Nguyễn Chí Dũng
Nguyen-chi-huong
Doanh nhân Nguyễn Chí Hướng
Nguyen-duy-hong
Doanh nhân Nguyễn Duy Hồng
Nguyen-gia-thao
Doanh nhân Nguyễn Gia Thảo
Nguyen-gia-vinh
Doanh nhân Nguyễn Gia Vinh
Nguyen-hai-chung
Doanh nhân Nguyễn Hải Chừng
Nguyen-huu-duong
Doanh nhân Nguyễn Hữu Đường
Pham-thi-dieu-hien DOANH NHÂN PHẠM THỊ DIỆU HIỀN
Chức vụ:

Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Diệu Hiền