Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyen-thi-hong-mai
Doanh nhân Nguyễn Thị Hồng Mai
Nguyen-thi-kim-quy
Doanh nhân Nguyễn Thị Kim Quý
Nguyenthilehong
Doanh nhân Nguyễn Thị Lệ Hồng
Nguyen-thi-mai-phuong
Doanh nhân Nguyễn Thị Mai Phương
Nguyen-thi-thanh-than
Doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Nguyen-thi-thanh
Doanh nhân Nguyễn Thị Thành
Nguyenthanhchau
Doanh nhân Nguyễn Thành Châu
Nguyen-thu-ba
Doanh nhân Nguyễn Thu Ba
No-person-img DOANH NHÂN PHẠM HOÀNG THẮNG
Năm sinh: 07/07/1962
Địa chỉ: Ấp Tân Lợi 2, xã Tân Hưng, huyện Thốt Nốt, thành Phố Cần Thơ.
Chức vụ: Chủ Doanh nghiệp Doanh nghiệp Tư nhân Nhựa Hoàng Thắng
DẤU ẤN DOANH NHÂN

Được như ngày hôm nay. Trước khi Tôi muốn làm điều gì? Tôi phải suy nghĩ cặn kẻ, và luôn luôn làm đúng ngay từ đầu, hướng tới thành công như suy nghĩ.
Nói chung: Tôi đươc biết rất nhiều việc, nhiều nghề nên tạo công ăn việc làm rất dế, đặt biệt Tôi thích làm những việc khó. Khi ra đường Tôi nhìn thấy người ta đang làm cái gì đó mà chưa được là Tôi đến tìm cách giúp ngay - giúp sức, giúp cách làm cho bằng được mới thôi, mà Tôi không hề nệ công nên cuộc đời Tôi đi lên từ cái khó, từ cái thấp và luôn luôn đặt lợi ích của mọi người trên lợi ích của chính mình, do đó sự nghiệp của Tôi được vững vàng. Hiện nay Tôi là Chủ DNTN Nhựa Hoàng Thắng.
DNTN Nhựa Hoàng Thắng đã và đang sản xuất kinh doanh 3 sản phẩm chính phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cụ thể như: “Dụng cụ gieo hạt thẳng hàng”, “Thiết bị phun xịt dung dịch” và “Máy gặt đập liên hợp”. Cả 3 sản phẩm nêu trên đều do Tôi có ý tưởng sáng tạo mà có nên được Cục Sở Hửu Trí Tuệ cấp cho 3 bằng độc quyền sáng chế và 3 văn bằng kiểu dáng công nghiệp. Các phương pháp được đưa vào ứng dụng rộng rãi đem lại nhiều lợi ích cho xã hội.