Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Le-van-lo
Doanh nhân Lê Văn Lớ
Le-van-ngo
Doanh nhân Lê Văn Ngọ
Le-van-thanh
Doanh nhân Lê Văn Thành
No-person-img
Doanh nhân Lê Văn Thái
Le-van-thua
Doanh nhân Lê Văn Thùa
Le-vinh-son
Doanh nhân Lê Vĩnh Sơn
Le-viet-duoc
Doanh nhân Lê Viết Dược
Luong-dinh-dung
Doanh nhân Lương Đình Dũng
Pham-dinh-doan DOANH NHÂN PHẠM ĐÌNH ĐOÀN
Chức vụ:

Tổng giám đốc Tập đoàn phân phối “Phú Thái”.