Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyenhuutai
Doanh nhân Nguyễn Hữu Tài
Nguyen-huu-van
Doanh nhân Nguyễn Hữu Văn
Nguyen-thi-thuy
Doanh nhân Nguyễn Mai Thủy
Nguyen-manh-than
Doanh nhân Nguyễn Mạnh Thản
Nguyen-manh-thuy
Doanh nhân Nguyễn Mạnh Thùy
Nguyen-mong-lan
Doanh nhân Nguyễn Mộng Lân
Nguyen-minh-phong
Doanh nhân Nguyễn Minh Phong
Nguyen-minh-son
Doanh nhân Nguyễn Minh Sơn
Ninh-thi-ty DOANH NHÂN NINH THỊ TY
Ngày sinh: 31/10/1954
Quê quán :
Địa chỉ: Số 201 Trương Định, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Chức vụ:

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần May Hồ Gươm