Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyen-the-yen
Doanh nhân Nguyễn Thế Yên
No-person-img
Doanh nhân Nguyễn Thị Xuyên
Nguyen-thi-hong-mai
Doanh nhân Nguyễn Thị Hồng Mai
Nguyen-thi-kim-quy
Doanh nhân Nguyễn Thị Kim Quý
Nguyenthilehong
Doanh nhân Nguyễn Thị Lệ Hồng
Nguyen-thi-mai-phuong
Doanh nhân Nguyễn Thị Mai Phương
Nguyen-thi-thanh-than
Doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Nguyen-thi-thanh
Doanh nhân Nguyễn Thị Thành
Ninh-thi-ty DOANH NHÂN NINH THỊ TY
Ngày sinh: 31/10/1954
Quê quán :
Địa chỉ: Số 201 Trương Định, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Chức vụ:

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần May Hồ Gươm