Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Do-thap
Doanh nhân Đỗ Thập
Do-thi-lien
Doanh nhân Đỗ Thị Liên
Do-trung-hoa
Doanh nhân Đỗ Trung Hòa
Dam-quang-tuan
Doanh nhân Đàm Quang Tuấn
Dinh-hong-ky
Doanh nhân Đinh Hồng Kỳ
Dinh-thi-phien
Doanh nhân Đinh Thị Phiển
Doan-thi-kim-hong
Doanh nhân Đoàn Thị Kim Hồng
Doan-van-chuong
Doanh nhân Đoàn Văn Chương
Nguyen-van-nhuong DOANH NHÂN NGUYỄN VĂN NHƯỜNG
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại:

0210 - 885 310 / 885 438

Fax: 0210 - 884 023
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xi măng Phú Thọ