Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Pham-dinh-doan
Doanh nhân Phạm Đình Đoàn
No-person-img
Doanh nhân Phạm Hồng Điệp
Pham-hung-cuong
Doanh nhân Phạm Hùng Cường
No-person-img
Doanh nhân Phạm Hoàng Thắng
Phamhuyhung
Doanh nhân Phạm Huy Hùng
Pham-khac-tuan
Doanh nhân Phạm Khắc Tuấn
Pham-minh-tuan
Doanh nhân Phạm Minh Tuấn
No-person-img
Doanh nhân Phạm Quang Huy
Nguyen-van-nhuong DOANH NHÂN NGUYỄN VĂN NHƯỜNG
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại:

0210 - 885 310 / 885 438

Fax: 0210 - 884 023
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xi măng Phú Thọ