Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Bui-tien-dat
Doanh nhân Bùi Tiến Đạt
Bui-van-viet
Doanh nhân Bùi Văn Việt
Bui-van-hai
Doanh nhân Bùi Văn Hải
Cao-van-luong
Doanh nhân Cao Văn Lương
Cao-van-tuyen
Doanh nhân Cao Văn Tuyến
No-person-img
Doanh nhân Chương Hoàng Chương
Duong-minh-uong
Doanh nhân Dương Minh Uông
Ho-quoc-luc
Doanh nhân Hồ Quốc Lực
Nguyen-van-nhuong DOANH NHÂN NGUYỄN VĂN NHƯỜNG
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại:

0210 - 885 310 / 885 438

Fax: 0210 - 884 023
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xi măng Phú Thọ