Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Lu-thanh-long
Doanh nhân Lữ Thành Long
Lam-trong-son
Doanh nhân Lâm Trọng Sơn
Leanhphung
Doanh nhân Lê Anh Phụng
Le-dai-tam
Doanh nhân Lê Đại Tâm
Le-hong-phong
Doanh nhân Lê Hồng Phong
No-person-img
Doanh nhân Lê Hữu Hoàng
Lehoainam
Doanh nhân Lê Hoài Nam
Le-thi-minh-ha
Doanh nhân Lê Thị Minh Hà
Nguyen-thi-dieuTu DOANH NHÂN NGUYỄN THỊ DIỆU TÚ
Chức vụ:

Giám đốc Công ty Thực phẩm Hà Nội