Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Doanh nhân Nguyễn Thế Quang
Nguyen-the-yen
Doanh nhân Nguyễn Thế Yên
No-person-img
Doanh nhân Nguyễn Thị Xuyên
Nguyen-thi-hong-mai
Doanh nhân Nguyễn Thị Hồng Mai
Nguyen-thi-kim-quy
Doanh nhân Nguyễn Thị Kim Quý
Nguyenthilehong
Doanh nhân Nguyễn Thị Lệ Hồng
Nguyen-thi-mai-phuong
Doanh nhân Nguyễn Thị Mai Phương
Nguyen-thi-thanh-than
Doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Nguyen-the-phiet DOANH NHÂN NGUYỄN THẾ PHIỆT
Chức vụ:

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Hà Việt