Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyen-quoc-chien
Doanh nhân Nguyễn Quốc Chiến
Nguyentangcuong
Doanh nhân Nguyễn Tăng Cường
Nguyen-thanh-hung
Doanh nhân Nguyễn Thanh Hùng
Nguyen-thanh-nam
Doanh nhân Nguyễn Thanh Nam
Nguyen-thac-thanh
Doanh nhân Nguyễn Thạc Thanh
Nguyen-the-khai
Doanh nhân Nguyễn Thế Khải
Nguyen-the-phiet
Doanh nhân Nguyễn Thế Phiệt
No-person-img
Doanh nhân Nguyễn Thế Quang
Nguyenthecuong DOANH NHÂN NGUYỄN THẾ CƯỜNG
Ngày sinh: 01/05/1947
Quê quán: Xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thạch Bàn