Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Phan-chi-vinh
Doanh nhân Phan Chí Vĩnh
Phanminhnguyet
Doanh nhân Phan Minh Nguyệt
Phanngocdiep
Doanh nhân Phan Ngọc Diệp
Phan-ngoc-xung
Doanh nhân Phan Ngọc Xứng
Phan-tu-quang
Doanh nhân Phan Tử Quảng
Phan-trong-lu
Doanh nhân Phan Trọng Lư
Pham-luc
Doanh nhân Phạm Lực
Pham-dinh-doan
Doanh nhân Phạm Đình Đoàn
Nguyenthecuong DOANH NHÂN NGUYỄN THẾ CƯỜNG
Ngày sinh: 01/05/1947
Quê quán: Xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Địa chỉ: Phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thạch Bàn