Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Bui-quang-ha
Doanh nhân Bùi Quảng Hà
Bui-tien-dat
Doanh nhân Bùi Tiến Đạt
Bui-van-viet
Doanh nhân Bùi Văn Việt
Bui-van-hai
Doanh nhân Bùi Văn Hải
Cao-van-luong
Doanh nhân Cao Văn Lương
Cao-van-tuyen
Doanh nhân Cao Văn Tuyến
No-person-img
Doanh nhân Chương Hoàng Chương
Duong-minh-uong
Doanh nhân Dương Minh Uông
Nguyen-quoc-su DOANH NHÂN NGUYỄN QUỐC SỰ
Chức vụ:

Giám đốc Cơ sơ Tranh thêu Nguyễn Sự