Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Dao-chi-sao
Doanh nhân Đào Chí Sảo
Dao-hong-tuyen
Doanh nhân Đào Hồng Tuyển
Dao-trong-cuong
Doanh nhân Đào Trọng Cường
No-person-img
Doanh nhân Đinh Thanh Khiết
Doan-kim-van
Doanh nhân Đoàn Kim Vân
Doanthihuunghi
Doanh nhân Đoàn Thị Hữu Nghị
Doan-thi-thu-ba
Doanh nhân Đoàn Thị Thu Ba
Bach-thi-huong
Doanh nhân Bạch Thị Hường
Nguyen-ngoc-dat DOANH NHÂN NGUYỄN NGỌC ĐẠT
Sinh ngày: 20/8/1950
Trú quán:
Số 187 Hùng Vương - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định
Chức vụ:

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Cấp nước Nam Định