Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyen-an-ngoc-chau
Doanh nhân Nguyễn An Ngọc Châu
Nguyen-van-dan
Doanh nhân Nguyễn Văn Đản
No-person-img
Doanh nhân Nguyễn Văn Luân
Nguyen-anh-ket
Doanh nhân Nguyễn Anh Kết
Nguyen-duc-tuyen
Doanh nhân Nguyễn Đức Tuyên
Nguyen-dinh-giang
Doanh nhân Nguyễn Đình Giang
Nguyendanglanh
Doanh nhân Nguyễn Đăng Lanh
Nguyen-dang-luan
Doanh nhân Nguyễn Đăng Luận
Nguyen-cong-suat DOANH NHÂN NGUYỄN CÔNG SUẤT
Sinh ngày: 10/8/1958
Quê quán: Xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội
Thường trú: Số 101, P.Chương Dương, Q.Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Chức vụ:

Giám đốc Công ty chế biến dầu thực vật và thực phẩm Việt Nam